Praktijk informatie

Praktijk Massi staat voor specialistische zorg vanuit een persoonlijke aanpak middels wetenschappelijk onderbouwde methoden

Behandeling

Volwassenen kunnen bij ons terecht met een breed scala aan klachten:
• stemmingsklachten, o.a. somberheid
• angstklachten, o.a. fobieën
• dwanghandelingen en obsessies
• eetproblemen
• traumatische ervaringen
• persoonlijkheidsproblemen

Wij kunnen ook hulp bieden wanneer u niet precies weet wat er met u aan de hand is.

De keuze voor een therapievorm is afhankelijk van de problematiek en uw eigen voorkeur en mogelijkheden. Behandeling kan bestaan uit (een combinatie) van Cognitieve gedragstherapie (CGT), Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR), Mentaliseren bevorderende therapie (MBT), schemagerichte therapie (SFT) en/of (Kortdurende) psychodynamische psychotherapie (KPP). Dit zijn therapievormen waarvan de effectiviteit in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond.

Vergoeding en tarieven

Behandeling wordt geheel of voor een deel vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering als u een geldige verwijzing heeft van uw huisarts. Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar dient er sprake te zijn van een vergoede DSM diagnose.

Praktijk Massi werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u maandelijks een factuur ontvangt die u vervolgens zelf dient te declareren bij uw zorgverzekeraar. Het door ons gehanteerde tarief voor de behandelingskosten komt overeen met het actuele tarief van de Nederlandse Zorgautoriteit. (www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz)

Let op, de hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het type zorgpolis (naturapolis of restitutiepolis). Neemt u contact op met uw zorgverzekeraar om u te laten informeren over de vergoeding van zorgkosten aan psychologen/psychotherapeuten waarmee zij geen contract hebben. Houd ook rekening met het eigen risico (385 euro, tenzij hoger ingesteld). Zie voor meer informatie over zorgpolissen www.zorgvoorkwaliteit.nu

Verwijzers

Verwijzen kan via zorgdomein. Voor intercollegiaal overleg kunt u altijd contact met ons opnemen. Spreek zo nodig de voicemail in met een terugbelverzoek. Wij bellen u zo snel mogelijk en in ieder geval binnen één werkdag terug.
De actuele wachttijden vindt u zowel op onze website als op zorgdomein.
Na aanmelding worden cliënten binnen 5 werkdagen gebeld voor een screening en het inplannen van een intake-afspraak.

Aanmelden

Aanmelding kan door middel van de aanmeldknop (bovenaan de pagina) of via het menu -> aanmelden . U komt dan in een beveiligde omgeving terecht waar u uw persoonlijke gegevens kunt invullen en een verwijsbrief kunt uploaden. Daarna zullen wij contact met u opnemen voor het maken van een afspraak.
Uw huisarts kan u ook direct bij ons aanmelden ( evt. via zorgdomein).
Mocht u problemen ondervinden bij het invullen van het aanmeldformulier op deze site, neem dan contact met ons op: info@praktijkmassi.nl

Afspraken afzeggen

Afspraken kunnen tot 48 uur van te voren kosteloos worden afgezegd, daarna wordt 75 euro in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar

Klachten en geschillen

Als u een klacht heeft over de behandeling, bejegening of de wijze waarop de Instelling georganiseerd is, horen wij dat graag van u. Wij zullen dat altijd in eerste instantie met u bespreken. Ook zullen wij uw klacht in ons multi-disciplinaire overleg aan de orde stellen. Indien nodig kan een collega contact met u opnemen om te bemiddelen. Indien dit niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt, kunt u een beroep doen op een van de volgende klachtenfunctionarissen die uw klacht aan een onafhankelijke geschillen-commissie kan voorleggen.
Voor een klacht over een van de Psychotherapeuten (LVVP) of Psychologen kunt u contact opnemen met Klacht & Company. Dit kan via Ivvp@klachtencompany.nl. U kunt de klachtenfunctionaris ook bereiken via
088-2341606. Voor informatie over de huidige klachtenregeling van de LVVP verwijzen we naar de volgende hyperlink: www.Ivvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar

Profiel

Massi Aoudjan

Klinisch psycholoog en psychotherapeut Sinds 2008 werkzaam als psycholoog binnen de geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerd in de behandeling van angstklachten, stemmingsklachten, traumaklachten, psychoses en persoonlijkheidsproblematiek. Als docent verbonden aan de RINO’s Amsterdam & Utrecht en werkzaam als hoofd behandelzaken bij Mentaal Beter.


Klinisch psycholoog BIG registratie: 79918958725
Psychotherapeut BIG registratie: 99918958716
AGB code: 94102302

Lid van:
Nederlandse vereniging voor psychotherapie (NVP)

Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP)

Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)

Marjolijn Braad

Psycholoog en medisch antropoloog. Sinds 2011 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg in de huisartspraktijk, basis GGZ en in de gespecialiseerde GGZ. Geschoold in onder andere cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie. Engelstalige behandeling ook mogelijk.
Arie den Breems

Arie den Breems

Sinds 2014 werkzaam als psycholoog bij diverse organisatie in de basis en gespecialiseerde GGZ. Geschoold in o.a. cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Engelstalige behandeling ook mogelijk.

Regine Stout

Algemeen fysiotherapeute sinds 1991; Werkzaam als geregistreerd psychosomatisch fysiotherapeute sinds 2018. Gespecialiseerd in onder andere spanningsklachten, angstproblematiek, chronische pijn, burn-out en Post-COVID. Geschoold in onder andere ACT, mindfulness, biofeedback en leefstijlcoaching.

Hannah van der Laan

Psycholoog. Sinds 2020 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, waaronder ervaring opgedaan in de specialistische ggz op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek en psychodiagnostiek. In de praktijk daarnaast ook beschikbaar voor basis ggz behandelingen van bijvoorbeeld angst-, stemming- of trauma gerelateerde klachten. Geschoold in onder andere Cognitieve Gedragstherapie en Schematherapie.

Marthe Sernee

GZ-PSYCHOOLOOG EN SOMNOLOOG. SINDS 2005 WERKZAAM ALS PSYCHOLOOG BINNEN DE (SPECIALISTISCHE) GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN GESPECIALISEERD IN DE BEHANDELING VAN TRAUMAKLACHTEN, ANGSTKLACHTEN, STEMMINGSKLACHTEN, SLAAPROBLEMEN EN PERSOONLIJKHEIDSPROBLEMATIEK. OPGELEID IN EMDR, SCHEMATHERAPIE, ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY EN COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE, WAARONDER VOOR INSOMNIE EN NACHTMERRIESTOORNISSEN. CO-AUTEUR VAN HET BOEK: 'OMGAAN MET SLAPELOOSHEID'.

Bezoekadres

Dreef 48

2012 HS Haarlem

Contact

Email: info@praktijkmassi.nl

Telefoon: 06-28437944

KvK: 89756053

Praktijk AGB-code: 22221438